Gratis verzending bij bestellingen van meer dan 17€
Zomer uitverkoop! Tot 50% korting!

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

1. Gebruik van deze site

2. Gebruikersinhoud

3. Gebruiksvoorwaarden

4. Privacybeleid

5. Retourneren

6. Garantie


1. Gebruik van deze site

Deze site is eigendom van PopSockets LLC (“PopSockets”). Uw gebruik van deze site, alle diensten die beschikbaar zijn via deze site (de "Diensten") of de aankoop van producten die de site gebruiken, zijn onderworpen aan uw instemming met de hierin uiteengezette algemene voorwaarden en de voltooiing van de toepasselijke registratievereiste. Door toegang tot of registratie voor toegang tot een deel van deze site of Diensten of door een deel van deze site of Diensten te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, ga dan niet verder en ga niet naar deze site of de hier beschikbaar gestelde Diensten of gebruik deze niet.

Voor informatie over intellectuele eigendom, klik hier

 


2.Gebruikersinhoud

Op de site kunt u foto's, beoordelingen, video's, ontwerpen, tekeningen of andere inhoud uploaden (“Gebruikersinhoud”). U bent zelf verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud en de gevolgen van het verzenden en publiceren van de Gebruikersinhoud via de site en gerelateerde PopSockets-platforms. U behoudt eigendom van alle Gebruikersinhoud en verleent hierbij aan PopSockets een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, wereldwijde rechter- en onherroepelijke licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, overdragen, distribueren en weergeven van de Gebruikersinhoud via de site en gerelateerde PopSockets-platforms en voor de zakelijke doeleinden van PopSockets, inclusief verkoop van Producten die de Gebruikersinhoud aan externe detailhandelaars hebben. U verleent de andere gebruikers van de site en verwante PopSockets-platforms ook een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot de Gebruikersinhoud via de site en gerelateerde PopSockets-platforms, en om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren en weer te geven onder deze Algemene Voorwaarden.  U verleent PopSockets het recht om u als auteur van dergelijke Gebruikersinhoud te identificeren door naam, e-mailadres, schermnaam, gelijkenis of andere identificerende informatie, en u erkent dat PopSockets het recht heeft, maar niet verplicht is om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken en dat PopSockets op elk gewenst moment en om welke reden dan ook kan stoppen met het gebruik van dergelijke Gebruikersinhoud.

U gaat ermee akkoord om via de site, inhoud of materialen (i) die onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, intimiderend, obsceen, godslasterlijk, vulgair, schadelijk voor derde partijen is of die de privacy van een andere persoon schendt, het plegen van een misdrijf bevordert of verbergt of anderszins bezwaarlijk is zoals bepaalde door PopSockets, niet te versturen, te uploaden of beschikbaar te maken; of (ii) inbreuk te maken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde; of (iii) ten aanzien waarvan u niet over de benodigde rechten beschikt om dergelijke inhoud of materialen te verzenden en publiceren, of om PopSockets de licentie te verlenen voor het gebruik van dergelijke inhoud of materialen zoals hierin beschreven. U erkent dat PopSockets geen verplichting heeft om Gebruikersinhoud te controleren of te screenen die is verstuurd naar de site, maar dat PopSockets het recht (maar niet de verplichting) heeft om Gebruikersinhoud te weigeren, verwijderen of wissen, om welke reden dan ook.

Inhoud van derden: U begrijpt en gaat ermee akkoord dat PopSockets geen controle heeft over en niet verantwoordelijk is voor content die op de site beschikbaar is gesteld andere gebruikers. Uw gebruik van of vertrouwen op alle informatie in dergelijke inhoud van derden is op eigen risico. Onder geen enkele omstandigheid is PopSockets aansprakelijk voor dergelijke inhoud van derden of voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud van derden.

 


3. Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site is uitsluitend naar goeddunken van PopSockets, en PopSockets behoudt zich het recht voor om iedereen te verbieden toegang te krijgen tot, te browsen, informatie te versturen aan of informatie te downloaden van deze site. U krijgt geen rechten op of aan deze site, Diensten of informatie, anders dan het beperkte recht om deze site, de Diensten of de informatie te gebruiken volgens de voorwaarden van deze overeenkomst en de beleidslijnen en procedures die PopSockets van tijd tot tijd op deze site kunnen aannemen en beschikbaar stellen. PopSockets kan uw toegang tot deze site op elk moment beëindigen. Deze site is voor uw persoonlijke, niet-commerciele gebruik.

Deze site bevat informatie die eigendom is van PopSockets en haar zakenpartners en klanten (de "Informatie"), inclusief maar niet beperkt tot (i) het uiterlijk, de sfeer en belichaamde knowhow, ideeën, concepten, video's, ontwerpen, afbeeldingen, video's, ontwerpen, afbeeldingen en andere inhoud van de site, en (ii) informatie en gegevens met betrekking tot PopSockets, haar zakelijke partners en hun klanten. U erkent dat deze informatie vertrouwelijk kan worden behandeld door PopSockets, haar zakelijke partners en klanten en gaat ermee akkoord alle redelijke maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen. Deze site is beschermd door de Amerikaanse auteursrechtwetgeving en internationale verdragen.

U gaat ermee akkoord (i) de Informatie die voor zakelijke doeleinden verstrekt wordt, niet te kopiëren, over te dragen, openbaar weer te geven, te verkopen of te gebruiken, en (ii) geen Informatie of toestemming of andere eigendomsrechtelijke kennisgeving of legenda te wijzigen of te verwijderen op de Informatie, anders dan Informatie die u hebt verstrekt. U stemt ermee in alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de site en de Diensten. U moet ten minste 13 jaar oud zijn om de Site te gebruiken.

Handelsmerken:  Alle rechten met betrekking tot handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, logo's en/of handelsopmaak (gezamenlijk “Merken”) die in verband staan met of gebruikt worden in verband met de site worden uitdrukkelijk voorbehouden door PopSockets en haar licentiegevers.  De Merken en alle bijbehorende logo's of afbeeldingen zijn geregistreerd en/of vallen onder handelsmerkregulering en worden beschermd door de Amerikaanse en internationale wetten en verdragen. Er is geen licentie met betrekking tot het gebruik van de Merken aan u toegekend onder deze Algemene voorwaarden of door uw gebruik van de site.  De Merken mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd, nagebootst of gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PopSockets of de toepasselijke rechthebbenden.

Aanvaardbaar gebruik:  Uw toegestane gebruik van de site en informatie is beperkt tot de standaardfunctionaliteit van een website.  In geen geval mag de site worden gebruikt op een manier die (i) onwettig, frauduleus of bedrieglijk is, (ii) intimiderend, misbruikt, stalkt, bedreigt, belastert, schendt of anderszins inbreuk maakt op de rechten van een derde partij (met inbegrip van, zonder beperking, de rechten van publiciteit of andere eigendomsrechten), (iii) technologie of andere middelen gebruikt die niet door PopSockets zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot Informatie, (iv) probeert virussen of andere computercode, bestanden of programma's te introduceren die de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur onderbreken, vernietigen of beperken, (v) probeert om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de systemen of gebruikersaccounts van PopSockets, (vi) gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen of dat aanleiding geeft tot wettelijke aansprakelijkheid, (vii) pogingen doet om de servers of netwerken van PopSockets te beschadigen, uit te schakelen of te overbelasten, of (viii) niet voldoet aan de toepasselijke voorwaarden van derden (bijvoorbeeld servicevoorwaarden voor draadloze providers). PopSockets behoudt zich het recht voor om juridische stappen tegen u te ondernemen als u de dienst gebruikt op een manier die deze Algemene Voorwaarden schendt.  De storing of vertraging van het gebruik van dergelijke acties door de PopSockets vormt geen verklaring van afstand van haar rechten om deze Algemene voorwaarden af te dwingen.

Geen garanties

WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIETS MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN, DIE WORDEN VERSTREKT VOOR GEBRUIK "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DEZE SITE EN ELKE SITE WAARAAN DEZE IS GEKOPPELD. WIJ GARANDEREN NIET DAT DEZE SITE, HAAR SERVERS OF E-MAILS DIE DOOR ONS WORDEN VERZONDEN, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN (INCLUSIEF VIRUSSEN). WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN OOK NIETS OVER OF DE INFORMATIE DIE VIA DEZE SITE TOEGANKELIJK IS, OF EEN SITE WAARMEE DEZE GEKOPPELD IS, ACCURAAT, VOLLEDIG OF ACTUEEL IS. WIJ VERSTREKKEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES TEGEN DE MOGELIJKHEID VAN VERWIJDERING, VERKEERDE AFLEVERING OF NIET-BEWAREN VAN COMMUNICATIES, GEPERSONALISEERDE INSTELLINGEN OF ANDERE GEGEVENS. U ACCEPTEERT DAT ONZE AANDEELHOUDERS, EIGENAREN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS HET VOORDEEL VAN DEZE CLAUSULE HEBBEN.

De informatie en alle andere materialen op deze site worden alleen verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en vormen geen professioneel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid en volledigheid van alle informatie, verklaringen, meningen en ander materiaal op deze site of een website waarmee deze is gekoppeld, te evalueren (of professioneel advies in te winnen).

Uw wettelijke rechten als consument, indien van toepassing, worden niet beïnvloed door deze bepalingen, en we proberen niet de aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uit te sluiten of te beperken.

Sitefouten

In het geval dat een product op de site wordt vermeld tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie, worden bestellingen voor dergelijke producten herzien om de juiste prijs of informatie weer te geven. PopSockets behoudt zich het recht voor om bestellingen die op de site worden geplaatst, te weigeren.

Persoonlijke informatie

Om de site te openen en te gebruiken of producten te bestellen via de site, kan het zijn dat u informatie over uzelf moet verstrekken (zoals uw naam en contactgegevens). U stemt ermee in ons nauwkeurige informatie te verstrekken. Onze huidige praktijken met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie verzameld via de site worden hieronder uiteengezet. Wij kunnen ons privacybeleid en onze praktijken van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bijwerken.

Verwijdering van door gebruikers gegenereerde inhoud

Over het algemeen.Op bepaalde pagina's van deze site kunnen we u een tool aanbieden om bezwaar te maken tegen de door gebruikers gegenereerde inhoud. Als dat hulpprogramma niet beschikbaar is, kunt u aanstootgevende door gebruikers gegenereerde inhoud melden door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande informatie. Hoewel wij geen enkele verplichting hebben om door gebruikers gegenereerde inhoud van deze site te verwijderen, alleen vanwege een verwijderingsverzoek, zullen we alle dergelijke verzoeken beoordelen en de door gebruikers gegenereerde inhoud verwijderen die we moeten verwijderen, naar ons eigen goeddunken en in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Houd er echter rekening mee dat als de door gebruikers gegenereerde inhoud al is gedistribueerd naar andere websites of gepubliceerd is in andere media, we deze niet kunnen terugnemen en verwijderen. Ook kan een back-up of resterende kopie van de door gebruikers gegenereerd inhoud die we van deze site verwijderen op back-upservers blijven.

Schending van auteursrechten.PopSockets schendt niet bewust eb laat anderen niet toe het auteursrecht van anderen te schenden. We zullen de toegang tot materiaal waarvan we weten dat deze inbreuk maakt, onmiddellijk verwijderen of uitschakelen, of als we ons bewust worden van omstandigheden waarin inbreukmakende activiteit duidelijk is.

DMCA-kennisgeving: Als u om verwijdering van inhoud vraagt ​​vanwege een schending van uw auteursrechten, moet u er rekening mee houden dat de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de "DMCA") regres biedt voor auteursrechthouders die van mening zijn dat materiaal dat op internet verschijnt, inbreuk maakt op hun rechten onder Amerikaans auteursrecht wet. Als u van mening bent dat uw eigen werk of het werk van een derde partij voor wie u gemachtigd bent om te handelen, op deze site staat of anderszins is gekopieerd en op deze site beschikbaar is gesteld op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte. Uw kennisgeving moet schriftelijk zijn en moet het volgende omvatten:

  • een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen;
  • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
  • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u claimt dat deze inbreuk maakt op deze site te vinden is (inclusief de URL, titel en/of artikelnummer, indien van toepassing, of andere identificerende kenmerken);
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en, indien u niet de eigenaar bent van het auteursrecht, de naam van de eigenaar
  • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet; en
  • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

Uw verklaring moet als volgt worden geadresseerd:

Copyright agent

PopSockets LLC

5757 Central Avenue

Boulder, CO 80301, VS

Elke kennisgeving door een eigenaar van het auteursrecht of een persoon die bevoegd is om namens haar te handelen dat niet voldoet aan de eisen van de DMCA zal niet beschouwd worden als een toereikende kennisgeving en wordt niet beschouwd als feitelijke kennis van feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakend materiaal of handelingen duidelijk zijn.

Links naar andere sites

Deze site kan links en/of advertenties bevatten naar andere websites die door ons worden onderhouden, naast links naar websites die worden onderhouden door niet-gerelateerde bedrijven en personen. Een advertentie van, of link naar, een website die niet op PopSockets staat, betekent niet dat wij verantwoordelijkheid zijn voor die website, de inhoud ervan of het gebruik ervan, of het gebruik van producten en diensten die via deze website beschikbaar zijn gesteld, goedkeuren, onderschrijven of accepteren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, nauwkeurigheid, meningen, privacybeleid, producten of diensten die via deze links worden geleverd of beschikbaar gesteld via deze bronnen of verschijnen op dergelijke websites, noch voor enige schade of verliezen, direct of indirect, veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door uw gebruik van of vertrouwen op dergelijke websites.

Dergelijke websites worden niet door ons onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, volledigheid of conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving. We doen geen enkele verklaring of geven geen garanties van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of anderszins over andere websites waartoe u toegang hebt via deze site, de inhoud daarvan, of de producten en/of diensten die via dergelijke websites beschikbaar worden gesteld. Als u beslist om onze website te verlaten en toegang te krijgen tot deze andere websites, doet u dit op eigen risico. Alle regels, beleidslijnen (inclusief privacybeleid) en bedrijfsprocedures van dergelijke websites zijn op u van toepassing terwijl u zich op dergelijke websites bevindt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, hebben wij namens onze werknemers, agenten, leveranciers en aannemers aansprakelijkheid uitgesloten en AFGEWEZEN voor verliezen en uitgaven van welke aard dan ook, en die op welke wijze dan ook voortvloeit, inclusief, zonder beperking, directe, indirecte, speciale, punitieve of gevolgschade, verlies van gebruik, verlies van gegevens, verlies veroorzaakt door een virus, verlies van inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen, claims van derden, of andere verliezen van welke aard dan ook, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze site of een site waaraan deze is gekoppeld. U neemt de totale verantwoordelijkheid voor het opstellen van dergelijke procedures voor de back-up van gegevens en viruscontrole, zoals u dat nodig acht. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS OP CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS.

Deze Algemene voorwaarden geven u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die verschillen per land en per rechtsgebied. In sommige rechtsgebieden is uitsluiting van impliciete garanties of bepaalde beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid niet toegestaan, dus de beperkingen en uitzonderingen zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden zijn mogelijk niet op u van toepassing. Andere rechtsgebieden staan beperkingen en uitsluitingen toe onder bepaalde voorwaarden. In een dergelijk geval zijn de beperkingen en uitsluitingen uiteengezet in deze Algemene voorwaarden van toepassing voor zover toegestaan door de wetten van dergelijke toepasselijke rechtsgebieden. De beperkingen en uitsluitingen uiteengezet in deze Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing binnen de Staat New Jersey, voor zover zij aansprakelijkheid vrijmaken voor de eigen nalatigheid, opzettelijke of bewuste gedragingen van PopSockets, of overtreding van een duidelijk vastgestelde plicht die door PopSockets is verschuldigd om redelijke zorg te betrachten bij het voorkomen van onwettige handelingen van anderen.

Uw vrijwaringsverplichtingen

Op verzoek van PopSockets stemt u ermee in om PopSockets en haar werknemers, aannemers, functionarissen, directeuren en licentiegevers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, procedures, eisen, schade, aansprakelijkheden, verlies, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik of misbruik van de site; (ii) uw schending van deze Algemene voorwaarden; (iii) uw schending van een recht van een derde partij, inclusief zonder beperking auteursrecht, eigendomsrechten of privacyrechten; of (iv) enige claim dat de Gebruikersinhoud heeft geleid tot schade aan een derde partij. PopSockets behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van elke kwestie die anders onderhevig is aan schadeloosstelling door u te nemen, in welk geval u met PopSockets samenwerkt bij het aanstellen van beschikbare verdedigingen. Uw vrijwaringsverplichtingen zijn niet van toepassing in de Staat New Jersey voor enige claim, aansprakelijkheid, verlies, uitgave of vraag, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit eigen nalatigheid van PopSockets.

Wijziging en stopzetting

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze site (of een deel daarvan) en/of de informatie, materialen, producten en/of diensten die via deze site beschikbaar zijn (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving beschikbaar te stellen, te bewerken, te verwijderen, op te schorten of te beëindigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor een dergelijke wijziging, bewerking, verwijdering, opschorting of stopzetting van deze site.

Wet en Jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan, beheerst door en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Staat Colorado in de Verenigde Staten van Amerika, zonder inachtneming van conflicten tussen wetsbepalingen. Deze site wordt beheerd vanuit de staat Colorado en is uitsluitend bedoeld voor personen in de Verenigde Staten en Canada. Toegang tot of gebruik van deze site of informatie, materialen, producten en/of diensten op deze site kan wettelijk verboden zijn in bepaalde landen of rechtsgebieden. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten van het land waar u toegang tot deze site hebt.

U stemt hierbij in en doet afstand van alle bezwaren tegen de exclusieve jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken in de staat Colorado en de locatie daarvan, om eventuele controverse of vordering op te lossen van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site. We behouden ons echter het recht voor om juridische procedures in een rechtsgebied te brengen waar wij geloven dat schending van deze overeenkomst plaatsvindt of uit oorspronkelijk is. 


4. Privacybeleid

Dit Privacybeleid is ontworpen om u te informeren over hoe wij persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en anderszins verwerken die wij op de site verzamelen (“Persoonlijke informatie”). Telkens wanneer u de site bezoekt, stemt u in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en verwerken van Persoonlijke informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u zich in een jurisdictie buiten de Verenigde Staten bevindt, stemt u in het bijzonder in met de overdracht van uw Persoonlijke informatie naar onze servers en computersystemen overal ter wereld, waaronder landen die mogelijk geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden aan de wetten in uw thuisjurisdictie. Als u Persoonlijke Informatie verstrekt die betrekking heeft op een andere persoon waarvan u verklaart en ermee akkoord gaat dat u de juiste toestemming hebt verkregen van een dergelijke persoon voor het gebruik, de openbaarmaking en de verwerking van dergelijke Persoonlijke Informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De site verzamelt actief Persoonlijke informatie van u wanneer u zich registreert op de site, wanneer u een e-mail stuurt naar de sitebeheerder en wanneer u informatie naar de site verzendt. De soorten Persoonlijke informatie die u mogelijk verstrekt, zijn uw naam, contactgegevens waaronder e-mailadres, gebruikers-ID en andere informatie die u opneemt in een communicatie of verzending. We kunnen deze Persoonlijke informatie gebruiken om u te registreren bij de site, om te reageren op uw vraag of het probleem dat u oplegt aan de sitebeheerder, om uw inzendingen op de site te plaatsen en om informatie aan anderen te verstrekken met betrekking tot uw gebruik van de site. We kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken om u te informeren over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn. Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief naar u te sturen. Uit respect voor uw privacy bieden wij u een manier om zich af te melden. Als u onze nieuwsbrief en promotionele communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen hiervan door de instructies in elke nieuwsbrief of communicatie te volgen of door ons te e-mailen op help.popsockets.com.

De site kan passief bepaalde soorten informatie verzamelen die de frequentie onthullen waarmee u de site bezoekt, de tijden en datums van uw bezoeken, de pagina's die u hebt bekeken, personen met wie u contact hebt en andere informatie. Informatie wordt passief verzameld op verschillende manieren. We gebruiken internetprotocoladressen om de site te beheren. We gebruiken navigatiegegevens, waaronder logbestanden en verzendgegevens, om informatie te identificeren over uw webbrowser en besturingssysteem, de tijdsperiode waarin u de site bezoekt of een deel van de site en andere siteleden waarmee u samenwerkt. We gebruiken ook een trackingservice van derden die trackingtechnologieën gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie over bezoekers van onze site samen te volgen. Deze informatie wordt gebruikt om de site te beheren, gebruiksstatistieken te rapporteren en anderszins de inhoud van de site te verbeteren.

Net als veel internetsites kan de site kleine tekstbestanden gebruiken die "cookies" worden genoemd, die naar de harde schijf van uw computer worden gestuurd om stukjes informatie in verband met uw gebruik van de site op te slaan. Cookies kunnen een verscheidenheid aan informatie opslaan, waaronder IP-adressen, navigatiegegevens, serverinformatie, gegevensoverdrachtstijden, gebruikersvoorkeuren en wachtwoorden die nodig zijn om toegang te krijgen tot de site. In het gedeelte 'Help' van de werkbalk in de meeste browsers wordt u verteld hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser op de hoogte brengt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe u uw browser kunt configureren om cookies helemaal af te wijzen. Als u echter cookies uitschakelt, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot belangrijke functies of werkingen van de site en kan uw gebruik van de site beperkt zijn. De site combineert passief verzamelde informatie (zoals hierboven beschreven) met actief verzamelde Persoonlijke informatie en informatie kan worden geregistreerd als onderdeel van uw profiel. Wij registreren en gebruiken persoonlijke informatie die u verstrekt hebt om bestellingen op de site te verwerken en klantenservice te leveren. Dit kan de naam, adresinformatie, verzendinformatie en contactinformatie die u invoert in de winkelwagen, omvatten. Deze informatie wordt gebruikt in combinatie met de verwerking, verzending en vervulling van bestellingen via de website.

We kunnen Persoonlijke informatie openbaar maken aan externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen, inclusief degenen die onze servers hosting en andere technische ondersteuningsdiensten verlenen. We gebruiken derden zoals een betalingsproces om u te factureren voor producten en een verzendbedrijf om uw bestelling te verzenden. Wanneer u een product koopt, zullen we uw naam, adres, creditcardgegevens, aankoopbedrag, indien nodig voor de derde partij delen om die dienst te verlenen. Bij het verzenden van een bestelling wordt uw contactinformatie doorgegeven aan onze verzendpartner met als doel het berekenen van de verzendkosten, het aankopen van een verzendetiket en het traceren van zendingen. Deze bedrijven bewaren, delen of gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie voor andere doeleinden. Het is deze derde partijen verboden om uw persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken voor promotionele doeleinden. Al dergelijke partijen zijn verplicht om te voldoen aan privacyvoorwaarden die aanzienlijk vergelijkbaar zijn met dit Privacybeleid en om gegevens te verwerken overeenkomstig onze instructies.

PopSockets LLC deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt Persoonlijke informatie niet met derden voor hun promotionele doeleinden. Wij kunnen Persoonlijke informatie (en gerelateerde informatie) openbaar maken of overdragen indien nodig of gepast: om orders te verwerken; om de veiligheid van de site te beschermen; om onszelf en onze gelieerde bedrijven te beschermen tegen aansprakelijkheid; om onze klanten en onze gelieerde ondernemingen te beschermen tegen aansprakelijkheid; om onze klanten te beschermen; om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke processen of legitieme verzoeken door wetshandhavingsfunctionarissen; als we in goed vertrouwen geloven dat de wet dit vereist; aan de koper in verband met een verkoop, opdracht of andere overdracht van alle of een deel van ons bedrijf of bedrijf; of wanneer we te goeder trouw geloven dat dit in het belang is van de gezondheid, veiligheid of bescherming van derden. In een van deze situaties kan de ontvanger van de Persoonlijke informatie gevestigd zijn in de Verenigde Staten of een ander rechtsgebied dat mogelijk geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming biedt als de wetten in uw eigen rechtsgebied.

Als u bijdraagt aan een blog of producten op deze website bekijkt, moet u zich ervan bewust zijn dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die u indient, kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze fora, en dat deze kan worden gebruikt om ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijk identificeerbare informatie die u in deze fora wilt indienen.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites die niet eigendom zijn van of beheerd worden door PopSockets LLC. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere sites. Wij raden u aan om zich bewust te zijn van het feit dat u onze website verlaat en de privacyverklaringen van elke website leest die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die door deze website wordt verzameld.

Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie

Als u persoonlijke informatie die u eerder hebt verstrekt, wilt bijwerken of om een recht op toegang, rectificatie, verwijdering of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie die u mogelijk onder de toepasselijke wetgeving hebt, uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door een ticket te openen op help.popsockets.com.Normaal gesproken zullen wij u graag uw verzoek voor zover nodig vervullen, maar wij behouden ons het recht voor om Persoonlijke informatie te gebruiken die eerder is verkregen om uw identiteit te verifiëren en zoals anderszins beschreven in dit Privacybeleid. Om uw Persoonlijke informatie raad te plegen en bij te werken, meldt u zich aan bij uw PopSockets-account en klikt u op 'Adressen weergeven'.

Ontwerpen delen

Bij het delen van een ontwerp maakt u dat ontwerp openbaar beschikbaar. Iedereen die een kopie van de gedeelde link naar uw ontwerp verkrijgt, zal het kunnen bekijken.

Beveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wanneer u gevoelige informatie invoert (zoals creditcardnummer en/of burgerservicenummer) op onze registratie- of bestelformulieren, versleutelen wij die informatie met behulp van secure socket layer-technologie (SSL). Overdrachten via internet zijn nooit 100% veilig of foutloos. Als gevolg hiervan kunnen wij de veiligheid, nauwkeurigheid of volledigheid van persoonlijke informatie niet garanderen. We handhaven echter redelijke fysieke, elektronische en managementprocedures om Persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde openbaarmaking of toegang. Het geheel van ons beveiligingsbeleid is hier te vinden.

 

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Als we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen in deze privacyverklaring, de startpagina of andere plaatsen die wij passend achten, plaatsen zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we deze gebruiken, en onder welke omstandigheden we deze bekendmaken. Controleer dit Privacybeleid regelmatig en controleer het vooral voordat u aanvullende informatie via de site indient. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken te wijzigen, behalve wanneer voorafgaande kennisgeving of toestemming wettelijk vereist is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier, per e-mail of via een kennisgeving op onze startpagina op de hoogte stellen.

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken te wijzigen, behalve wanneer voorafgaande kennisgeving of toestemming wettelijk vereist is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier, per e-mail of via een kennisgeving op onze startpagina op de hoogte stellen.

Neem contact met ons op

Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot ons privacybeleid, schrijf ons dan op: PopSockets LLC, 5757 Central Avenue, Boulder CO 80301, VS; of e-mail info@popsockets.com.

 


5. Retourneren

PopSockets zijn geweldig—weet je zeker dat je een retourzending wilt doen? Als je geen fan bent, zou je het dan misschien willen geven aan iemand die dat wel is?

Als je product defect is, laat het ons dan weten en we maken het graag goed. (Sommige mensen hadden het probleem dat hun PopSocket accordion van de basis afkomt—je kunt dat probleem oplossen door de instructies te volgen in deze video)

Maar als je gewoon een retourzending wilt doen omdat je het product niet meer wilt, laat het ons dan binnen 30 dagen weten. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds je aankoop, kunnen we je helaas geen terugbetaling of ruiling aanbieden.  Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet je artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat als je hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking staan.  Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs, bestelnummer of ander bewijs van aankoop nodig.   Als je PopSockets hebt gekocht van een externe wederverkoper of detailhandelaar, stuur dan je artikel(en) terug naar de winkel waar deze is gekocht.

Terugbetalingen

Zodra je retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we je een e-mail om je te informeren dat we je geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen je ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van je terugbetaling. Als je wordt goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er automatisch een krediet toegepast op je creditcard of oorspronkelijke betaalmethode.

Gedeeltelijke terugbetalingen

We kunnen geen gedeeltelijke restituties aanbieden voor artikelen die niet in hun oorspronkelijke staat zijn of artikelen die meer dan 30 dagen na levering worden geretourneerd.

Late of ontbrekende restituties

Als je nog geen restitutie hebt ontvangen, neem dan contact op met je bank of creditcardmaatschappij; het kan enige verwerkingstijd duren voordat je terugbetaling officieel wordt gestort. Als je dit hebt gedaan en je nog steeds geen terugbetaling hebt ontvangen, bezoek dan ons helpcentrum op help.popsockets.com en dien een verzoek in om met een klantenservicemedewerker te spreken.

Ruilen

We zullen artikelen graag vervangen als je ze in een defecte of beschadigde toestand ontvangt. Dien een verzoek in op help.popsockets.comen stuur het defecte of beschadigde artikel naar het onderstaande adres.

Verzending

Om je product terug te sturen, moet je je product sturen naar: PopSockets LLC, 5757 Central Avenue, Boulder CO 80301, VS.Je bent verantwoordelijk voor het betalen van je eigen verzendkosten voor het terugsturen van je artikel. Als je artikelen verzendt die meer dan $ 75 waard zijn, moet je overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering te kopen. We garanderen niet dat we je geretourneerde artikel ontvangen.

 

 


6. Beperkte garantie

WIE WORDT GEDEKT? Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar en dekt alleen de oorspronkelijke eindkoper. Een origineel of kopie van het aankoopbewijs van de originele geautoriseerde PopSockets-verkoper is vereist voor garantieservice, tenzij wettelijk anders is verboden. Deze beperkte garantie dekt geen Producten die via online veilingwebsites zijn gekocht. PopSockets-producten worden legitiem verkocht door geautoriseerde detailhandelaren die de beleidslijnen, procedures en kwaliteitscontrolenormen van PopSockets moeten volgen. DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDT VERSTREKT NAAST ANDERE RECHTEN DIE DE OORSPRONKELIJKE EINDKOPER MOGELIJK BIJ WET HEEFT.  Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die verschillen van staat tot staat.

 

WAT WORDT ER GEDEKT EN WAT IS DE GARANTIEPERIODE? PopSockets LLC ("PopSockets"), 5757 Central Avenue, Boulder, Colorado, 80301 VS   (bereikbaar per e-mail op CS@popsockets.com), garandeert dat dit product (het “Product”) vrij zal zijn van gebreken in vakmanschap en materialen bij normaal gebruik gedurende de levensduur van het product, die zoals bepaald door PopSockets, drie jaar bedraagt.

 

WAT WORDT ER NIET GEDEKT? Normale slijtage en scheur van Productgebruik; schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, gebrek aan zorg, ongeval of misbruik; schade veroorzaakt door het gebruik van het Product anders dan voor het beoogde doel; schade veroorzaakt door onjuiste of onbevoegde reparatie of onderhoud; schade aan een Product dat is aangepast of gewijzigd; en schade aan een ander product dan het Product, inclusief maar niet beperkt tot enig apparaat dat in verband met het Product wordt gebruikt. 

 

HOE U EEN CLAIM INDIENT ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE Garantieclaims moeten rechtstreeks aan PopSockets worden gericht. Het product moet worden geretourneerd aan PopSockets LLC, 3033 Sterling Circle, Boulder, Colorado, 80301 VS, via een traceerbare methode, samen met de oorspronkelijke aankoopbon en uw contactnaam, telefoonnummer, fysieke en e-mailadressen. Als PopSockets vaststelt dat er een defect is in het Product, zal PopSockets, naar eigen keuze, het defect repareren, een vervangend product aan u leveren of binnen 30 dagen een terugbetaling van de aankoopprijs van het product verstrekken. PopSockets is niet aansprakelijk voor producten die zijn beschadigd of verloren zijn gegaan onderweg naar PopSockets. De Klant betaalt verzendkosten voor de teruggave van goederen aan PopSockets en is ook verantwoordelijk voor douanekosten, inclusief, maar niet beperkt tot, belastingen, invoerrechten en bemiddeling. PopSockets betaalt de verzendkosten voor de retourzending van het vervangende of gerepareerde product.

 

ENIG EN EXCLUSIEF RECHTSMIDDEL VOOR DEZE BEPERKTE GARANTIE Uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor een claim die onder deze beperkte garantie valt. PopSockets behoudt zich het recht voor om u een vervangend product te sturen dat hetzelfde is of een vergelijkbare stijl is of een vergelijkbaar equivalent dat mogelijk niet van soortgelijke aard is (afhankelijk van beschikbaarheid). Vervangingsproducten worden uitsluitend verstrekt op basis van ruilvoorwaarden. Vervangende producten worden gedekt door deze beperkte garantie voor de rest van de oorspronkelijke toepasselijke productgarantieperiode (naast eventuele andere rechten die u volgens de wet hebt).

 

BEPERKTE GARANTIE-AFWIJZINGEN - VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOET POPSOCKETS GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN BEPERKT DEZE NADRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.  Sommige staten staan geen beperkingen toe over hoe lang een impliciete garantie duurt, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN POPSOCKETS, HAAR WERKNEMERS, AGENTEN EN LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE OF VOORBEELDSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING SCHADE AAN ENIG APPARAAT DAT IN VERBAND MET HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT. INDIEN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, OF NIET VAN KRACHT IS BIJ DE WET, DAN IS VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U OM WELKE REDEN DAN OOK ZOU KUNNEN OPLOPEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE IN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN POPSOCKETS EN HAAR LEVERANCIERS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK DOOR U BETAALD WERD VOOR HET PRODUCT.  Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

 

Poeh!